top of page

Enviament i devolucions

Política de enviament

El transport es realitzarà mantenint sempre el producte a una temperatura controlada d'entre 2° i 7 °C, garantint-se sempre la cadena de fred.

 

El termini de lliurament s'efectuarà entre les 1 i 3 dies laborables, depenent del destí, des de la confirmació de la comanda. Aquests terminis són a títol orientatiu i www.ausiousrosa.com s'esforçarà a respectar-los. No obstant això, en virtut de les circumstàncies del mercat i la disponibilitat del producte, poden produir-se retards no desitjats. En aquests casos, el retard en el lliurament, tret que sigui manifestament desproporcionat o mancat de justificació, no comportarà la resolució de la compravenda ni suposarà la meritació d'indemnització ni variació del preu.

Per a resoldre qualsevol dubte sobre el procés de transport i lliurament, pot contactar en info@ausiousrosa.com

Correspon al destinatari verificar els productes a la recepció dels mateixos i comunicar a www.ausiousrosa.com totes les excepcions i reclamacions que estiguin justificades.

Si els productes servits no són conformes en naturalesa o en quantitat amb els especificats en l'albarà de lliurament, el client haurà de formular la seva reclamació en les 24 hores següents a la recepció d'aquests.

Els lliuraments s'efectuaran amb despeses de transport a càrrec del client, sempre que no es donin les circumstàncies previstes perquè els enviaments siguin gratuïts.

Política de devolucions

Donada la naturalesa dels productes objecte d'adquisició, i d'acord amb el que disposa l'article 45, apartat b, de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista, l'usuari no podrà retornar a Aus i Ous Rosa els productes adquirits excepte error en la preparació de la comanda o mal estat dels mateixos per part de Aus i Ous Rosa, i la devolució serà parcial, només dels productes erronis.

 

En cas de devolució, haurà de realitzar-se com a máxim en un periode no superior a 24h des del moment del lliurament i en un perfecte estat (no danyats, embrutats o oberts per l'usuari), correctament protegits i en el seu embalatge d'origen.

 

Després de la comprovació per part de Aus i Ous Rosa del bon estat dels productes, es procedirà al reemborsament de l'import corresponent a les unitats retornades. Aus i Ous Rosa utilitzarà el mateix mitjà de pagament que el client hagi utilitzat per al pagament inicial, en el termini màxim de 30 dies des del desistiment.

Les peticions de devolució hauran d'efectuar-se a través del Servei d'Atenció del Client de Aus i Ous Rosa mitjançant correu electrònic a info@ausiousrosa.com  o al telèfon de contacte 629 56 53 44.

bottom of page