Avis legal

Aus i Ous Rosa garanteix la privacitat de les dades de caràcter personal aportats, segons el RGPD. La visita a aquest website no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, no obstant això durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal. Aquestes dades seran utilitzats per a contestar la sol·licitud per la seva part realitzada i per a l'enviament d'aquesta, també seran utilitzats per a enviar-los informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació, en enviar-nos aquest formulari vostè està acceptat explícitament la recepció d'aquests, en el cas que no desitgés rebre la nostra informació, únicament hauria d'enviar un correu electrònic sol·licitant baixa del servei informatiu a info@ausiousrosa.com, les seves dades personals formaran part del fitxer clients, el destinatari i el responsable dels quals del fitxer i del tractament del mateix és: Aus i Ous Rosa, en Carrer Riera Basté, s/n - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona), on podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, mitjançant escrit a l'adreça abans indicada incloent còpia del DNI o documents identificatius equivalent o dirigint una reclamació a l'autoritat competent.​

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per als quals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d'aquest formulari. En el cas que aporti les seves dades a través d'un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part del mateix fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, sent aplicables la resta d'extrems indicats en el paràgraf anterior. Totes les seves dades seran donats de baixa definitivament de la nostra base de dades pels següents motius: 1r- a petició seva. 2n- quan hagin deixat de ser necessaris per als fins que van motivar la seva recollida. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web.